نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهادوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

بی خیال

نشود خوش دلم از نامه و پیغام کسی

توسن سرکش طبعم نشود رام کسی

ان که در بند تعلق نبود خاطر ماست

که نه در بند کسی هست و نه در دام کسی


[+] نوشته شده توسط asheghe baran در 11:55 | |خدایا

خدایا در این اشفته بازار کمک کن تا دلم بلرزد به نگاهی که بیارزد

وای کاش ان نگاه نگاه تو باشد


[+] نوشته شده توسط asheghe baran در 10:30 | |بالشت خودم را ترجیح می دهم

چرا که شانه های امروزی مثل بالشت های مسافرخانه اند

خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بودند


[+] نوشته شده توسط asheghe baran در 11:53 | |خسته

دیشب کسی برای تو سجاده وا نکرد

بغضی ترک ندیدو گلویی صدا نکرد

انگار ما بدون حضور تو راحتیم

وقتی کسی برای ظهورت دعا نکرد


[+] نوشته شده توسط asheghe baran در 11:50 | |روزگار

تازگی ها ادم ها ادم می درند

وگرگ های بیچاره بیکار شدهد اند


[+] نوشته شده توسط asheghe baran در 11:46 | |دوست

                                 تو

 

عزیز خواهی ماند حتی اگر فاصله ها نگاهت را از من دور کند


[+] نوشته شده توسط asheghe baran در 20:49 | |اگر برف میدونست زمین چقدر کثیفه برای امدن لباس سفید نمی پوشید


[+] نوشته شده توسط asheghe baran در 9:19 | |حضرت مهدی

  آقا جان

 

دارد زمان آمدنت دیر می شود

دارد جوان سینه زنت پیر می شود


[+] نوشته شده توسط asheghe baran در 18:20 | |